ODMĚNA ADVOKÁTA

JUDr. Dan Zwieb upřednostňuje při sjednávání odměny individuální přístup k smluvní odměně. Sazba advokáta může být stanovena různým způsobem, vždy záleží na individuálních okolnostech případu. Pravidla odměny lze nastavit k oboustranné spokojenosti.

Prvotním cílem je Vám pomoci, ne na Vás předem požadovat nepřiměřené zálohy.

Podrobnou cenovou nabídku Vám rádi zašleme zdarma – KONTAKTUJTE NÁS.

Obecně může být advokátní odměna účtována tak, jak je uvedeno níže, konkrétně ale vždy záleží na povaze případu a hlavně na předem stanovené domluvě.

Jednorázová odměna za právní služby advokáta je stanovena pevnou částkou bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby. Tato odměna je s klienty nejčastěji sjednávána v těch případech, kdy se jedná o jednorázovou službu typu tvorba smlouvy, kontrola smlouvy, reakce na upomínku, rozbor situace a doporučení dalšího řešení, atd.
Odměna podle advokátního tarifu je odměna mimo smluvní, její výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Advokátní tarif v ustanovení § 11 stanoví, co je úkon právní služby (např. převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu, sepsání právního rozboru věci).
Hodinová sazba odměny za právní služby advokáta je určena nejčastěji stanovena podle počtu hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Hodinová sazba je dohodnuta podle složitosti případu (nejčastěji mezi 1.500 Kč/h až 2.500 Kč/h). JUDr. Dan Zwieb je však otevřen diskuzi na toto téma. Navíc Vám před převzetím případu vždy připraví cenový odhad za právní služby, čili se nemusíte bát, že by došlo k svévolnému předražení právních služeb.
Odměna podle úspěchu ve věci spočívá v dohodě advokáta a klienta, že advokátovi náleží odměna pouze v případě úspěchu ve sporu, a to procentem z vysouzené částky. Klient má v daném případě jistotu, že nebude platit více, než vysoudil.
Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají potřebu pravidelného využívání právních služeb v daném časovém rozsahu. Za paušální odměnu JUDr. Dan Zwieb klientům poskytuje právní služby bez ohledu na jejich náročnost a časový rozsah. Paušální odměna má pro klienta tu výhodu, že klient předem ví, kolik za daný časový úsek uhradí, bez ohledu na množství poptaných právních služeb.
JUDr. Dan Zwieb
advokát
tel.: 222 969 343
mob.: 603 275 839
e-mail: office@akzwieb.cz
kancelář:
Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín